รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนต่างชาติ แผนกนานาชาติโรงเรียนมัธยมหนานไค เมืองเทียนจิน

来源:国际部 时间:2021-04-01

โรงเรียนมัธยมหนานไคก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1904 มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี นายโจเอินไหลนายกรัฐมนตรีคนแรกของจีนและอดีตนายกรัฐมนตรีนายเวินเจียเป่าต่างก็จบการศึกษาจากที่นี่ โรงเรียนมัธยมหนานไคเน้นดำเนินการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เป็นโรงเรียนมัธยมเพียงแห่งเดียวในเมืองเทียนจินที่ติดหนึ่งในโรงเรียนสำคัญจากทั่วประเทศ เป็นโรงเรียนแห่งแรกของเมืองเทียนจินที่ได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนต่างชาติได้

จุดเด่นสำคัญของโรงเรียน :                              

  -มีครูอาวุโส ครูสอนภาษาจีนเป็นแกนหลัก หลักสูตรสมบูรณ์โดยอาจารย์ประจำผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ท่านที่ร่วมเป็นทีมงานการศึกษาในแผนกนานาชาติ

  -มีอาคารเรียนเฉพาะ พร้อมด้วยห้องเรียนมัลติมีเดียขั้นสูง พื้นที่ใช้สอยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก มีหอพักนักเรียนที่สะดวกสบาย

  -มีหลักสูตรมัธยมต้นและมัธยมปลายเต็มรูปแบบ (ประกอบด้วย ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กายภาพ เคมี ชีวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดนตรี ศิลปกรรม พละ ฯลฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายจะได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการศึกษาเมืองเทียนจิน) และหลักสูตรอบรมภาษาจีนระยะสั้น (มีการเขียนพู่กันจีน ศิลปกรรม ไทเก็ก และวิชาอื่นๆเป็นวิชาพิเศษ)

  -วิชาภาษาจีนจะแบ่งชั้นเรียนตามระดับภาษาจีนของนักเรียน และมีหลักสูตรHSKโดยเฉพาะ เปิดสอนภาษาจีนพื้นฐานเสริมสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน เป็นเวลา1ภาคการศึกษา

  -นักเรียนที่ระดับภาษาจีนดี และทัศนคติการเรียนรู้ การประพฤติตัวดี สามารถยื่นขอแทรกชั้นไปเรียนกับนักเรียนจีนได้ ได้ใกล้ชิดกับนักเรียนที่ดีที่สุดของเมืองเทียนจิน สัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม100ปีของหนานไค

  -ในทุกปี นักเรียนจากแผนกนานาชาติที่เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) มักจะได้คะแนนที่ดี และได้รับคำชื่นชมจากสังคมและศูนย์สอบ

  -ตั้งแต่ปี1987ที่เริ่มเปิดรับนักเรียนต่างชาติเป็นต้นมา นักเรียนที่จบการศึกษาจากแผนกนานาชาติสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ทั้งหมด100 เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยชิงฮวา มหาวิทยาลัยเหรินหมิน มหาวิทยาลัยฟูตั้น มหาวิทยาลัยหนานไค มหาวิทยาลัยเทียนจิน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยโตเกียวของญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล มหาวิทยาลัยโคเรีย มหาวิทยาลัยยอนเซ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาของเกาหลี และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ

  -แผนกนานาชาติจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วย โดยมีตารางเรียนและเนื้อหาเหมือนกับการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกอย่าง นักเรียนที่ไม่สะดวกเดินทางเข้าประเทศจีน สามารถเลือกเรียนแบบออนไลน์ได้ โดยจะได้รับประกาศณียบัตรสำเร็จการศึกษาหลังจากสอบผ่านครบหลักสูตรแล้วเช่นกัน

 

รับสมัคร: นักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย

อัตราค่าเล่าเรียน: ระดับมัธยมต้น 22000หยวนต่อปี ระดับมัธยมปลาย 25000หยวนต่อปี หอพัก 1000หยวนต่อเดือน(ห้องคู่ มีห้องน้ำส่วนตัว เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ตู้กดน้ำ มีอาจารย์ดูแลตลอด24ชั่วโมง) เครื่องแบบราคาไม่เกิน500หยวน ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนประมาณ200หยวนต่อภาคการศึกษา

เอกสารสมัครเรียน:พาสปอร์ตและสำเนาพาสปอร์ตของผู้สมัคร วีซ่านักเรียนและสำเนาวีซ่าของผู้สมัคร เอกสารรับรองการเรียน(ย้ายโรงเรียน/สำเร็จการศึกษา) สำเนาพาสปอร์ตของผู้ปกครอง ผลการเรียนของผู้สมัคร และอื่นๆ

ที่อยู่ติดต่อ: Tianjin Nankai Nankaisima Rd. No.36, Tianjin Nankai High School The International Department Room117

เวลาทำการ:วันจันทร์-วันศกร์(เว้นวันหยดราชการ)

เวลา 8.00น.-17.30น.

เบอร์โทรศัพท์: 0086-13920813989,0086-22-274931450086-22-27374026

อีเมลล์: zqingmin@aliyun.com, wangchangnk@163.com, lorettalau@163.com

เว็บไซต์ของโรงเรียน: www.nkzx.cn


นักเรียนแผนกนานาชาติเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมหนานไค

ล็อบบี้แผนกนานาชาติ

นักเรียนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยสตรีในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เรียนเขียนพู่กันจีนที่โรงเรียนมัธยมหนานไค

พิธีจบการศึกษาแผนกนานาชาติ โรงเรียนมัธยมหนานไค

ทีมฟุตบอลแผนกนานาชาติ โรงเรียนมัธยมหนานไค

พูดคุยกันระหว่างนักเรียนของเราและนักเรียนชาวเยอรมันจากโรงเรียนที่เป็นพันธมิตรกัน

สนามกีฬา

อาคารเซียงหยู่

คำขวัญของโรงเรียน

รูปปั้นนายกรัฐมนตรีโจเอินไหล